Rijsterbos

Een oeroud bos

Het eerste aanzicht van het bos heeft iets majestueus. De forse, 250 jaar oude beuken, zijn gezichtsbepalend voor het Rijsterbos. Het bos werd reeds in de 17e eeuw aangelegd als onderdeel van een landgoed en de bomen werden geplant in barokstijl. Dat wil zeggen, het werd onderverdeeld in moten door lange rechte lanen en dwarspaden. In de loop der eeuwen groeide het uit tot wat het nu is. Een landgoed met eindeloos lijkende statige lanen op een heerlijk golvend terrein. Waar kanjers van beuken en zomereiken de wandelaar imponeren.

Van oorsprong bestond dit Gaasterland uit heide

In de tweede helft van de 17e eeuw kocht Hiob de Wildtde de heuvelachtige heide grond kocht en liet er een buitenplaats bouwen. Zijn nakomelingen lieten de gekochte grond ontginnen, deels tot bossen, deels tot korenvelden. Zij legden de eikenbossen aan voor het toenmalige houtbedrijf en de bomen werden om de 10 à 12 jaar geveld. Sinds 1930 zijn de meeste bossen dan ook omgevormd tot opgaand bos waarin loof- en naaldhout elkaar afwisselen.