Annuleren

Annuleringsverzekering afsluiten

Voor een zorgeloze vakantie op Vakantiepark De Kuilart ga je goed verzekerd op reis. Dit kan met een eigen doorlopende annuleringsverzekering of je kan een annuleringsfonds afsluiten via Vakantiepark De Kuilart.

Vakantiepark De Kuilart annuleringsfonds

De huurprijs van de kampeerplaats, accommodatie of ligplaats is verhoogd met 5% van de huursom. Dit is het bedrag wat je betaalt voor het annuleringsfonds van De Kuilart. Het annuleringsfonds vrijwaart je tegen kosten van een annulering. Dit is alleen het geval indien het een annulering betreft als gevolg van onderstaande gebeurtenissen. Daarnaast dient dit gestaafd te worden met officiële verklaringen. Bijvoorbeeld een brief van de huisarts in het geval van ziekte.

Gebeurtenissen vallend onder annuleringsfonds

  • Ten eerste; bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van een familielid in de eerste graad. De hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • Ten tweede; bij vroegtijdig afbreken van de vakantie. Dit wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • Ten derde; bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • Ten vierde; een bijzondere oproep voor militaire dienst. Anders dan bij mobilisatie.
  • Ten vijfde; onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
  • Ten zesde; het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning. Waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur van de vakantieaccommodatie.
  • Ten zevende; noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
  • Als laatste; het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel. Dit door bijvoorbeeld diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil. Mits dit valt binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van de vakantiebestemming.

Voorwaarden afsluiten en kosten

Deelneming aan het annuleringsfonds geschiedt direct bij reservering. Dit kan ook nog tot aan de aanbetaling van de reservering (normaliter 14 dagen na het plaatsen van de reservering). Het annuleringsfonds loopt van de dag van deelneming tot één dag voor aankomst.

Annuleer je om één van bovenstaande redenen vóór de dag van aankomst? Dan wordt 5% van de huursom en de eventuele voorkeurskosten in rekening gebracht. Kosten voor het annuleringsfonds worden niet gerestitueerd.

Recron voorwaarden

Sluit je geen annuleringsverzekering via De Kuilart af, dan worden de kosten van annulering volgens de voorwaarden van de Recron berekend. Ook bij annulering volgens de Recron Voorwaarden betaal je naast de annuleringskosten ook administratiekosten.