Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering afsluiten

Voor een zorgeloze vakantie op Vakantiepark De Kuilart gaat u goed verzekerd op reis. Dit kan met een eigen doorlopende annuleringsverzekering of u kunt een annuleringsfonds afsluiten bij De Kuilart.

Vakantiepark De Kuilart annuleringsfonds

De huurprijs van de campingplaats, boot, bungalow, villa, appartement of stacaravan kan worden verhoogd met 4% van de huursom voor het annuleringsfonds van De Kuilart. Het annuleringsfonds vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bv. brief huisarts):

  • bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van een familielid in de eerste graad, de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers
  • bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie.
  • onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
  • het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur van de vakantieaccommodatie.
  • noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
  • het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van de vakantiebestemming.

Deelneming aan het annuleringsfonds geschiedt direct bij boeking. Het annuleringsfonds loopt van de dag van deelneming tot aan de dag van vertrek van De Kuilart. Annuleert u om één van bovenstaande redenen voor de dag van aankomst dan wordt 4% van de huursom en € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt terug betaald. In geval van vroegtijdig afbreken tijdens de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal dagen van de huur.

Recron voorwaarden

Sluit u geen annuleringsverzekering via De Kuilart af, dan worden de kosten van annulering volgens de voorwaarden van de Recron berekend. U kunt de voorwaarden vinden op de website van de Hiswa-Recron.