Rode Klif

Kenmerkende kliffen bij Warns

Aan de kust van het IJsselmeer vindt men kenmerkende kliffen, dat zijn hoogten van keileem. Een bijzondere klif is het Rode Klif bij Warns. Hier vindt men een een grote zwerfkei. Nog elk jaar wordt bij deze zwerfkei ofwel de gedenksteen in september de Slag bij Warns herdacht.

De Slag bij Warns

In 1345 voer graaf Willem IV met zijn Hollandse manschappen vanuit Enkhuizen naar Friesland. Bij Warns kwamen de graaf en de ridders in een gevecht met de Friezen om het leven. Omdat de graaf geen kinderen had, kwam zo een einde aan de grafelijke aanspraken op Friesland. De Friezen hadden voor hun vrijheid gevochten. De gedenksteen bij het Rode Klif herinnert nog aan die strijd van de Friezen tegen de Hollanders met het opschrift “Leaver dea as slaef ” (Liever dood dan slaaf ).

Van rood naar groen

In de vorige eeuw had het ongeveer negen meter hoge klif een steile wand van roodachtig keileem. Die kleur gaf het klif zijn naam. Tussen 1893 en 1896 is die wand, helaas, glooiend gemaakt en van graszoden voorzien. Zo is het Rode Klif nu al jarenlang groen.