Lemmer

Een strategische ligging

Voor Lemmer heeft het water altijd al een belangrijke rol gespeeld. In de middeleeuwen waren er regelmatig veldslagen; men probeerde via de haven van Lemmer Friesland binnen te komen. In de 17e en 18e eeuw werd Lemmer een havenplaats voor de Oostzeevaart. Een eeuw later was het alleen nog een vissershaven.

Het huidige Lemmer

Tegenwoordig speelt het water nog steeds een grote rol voor Lemmer. Veel vracht- verkeer en pleziervaart passeren de Prinses Margrietsluis, de poort tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Het voormalige vissersdorp is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een vakantieoord met allure. Vanuit Lemmer wordt ook het Friese boezemwater op peil gehouden. Even buiten het dorp staat het Ir. D. F. Woudagemaal. Dit is het grootste nog in werking zijnde stoomgemaal van Europa.