Wandelroute, rondje Morra (18 km)

Rondje Morra, een prachtige wandeling voor de iets gevorderde wandelaar, zeker als u van water houdt. U komt langs twee kanten van de Morra, mooie natuur en loopt door de drie dorpen Hemelum, Warns en Koudum.

1. Vanaf De Kuilart gaat u linksaf de Galamadammen op.
2. Vervolgens gaat u rechtdoor onder het tunneltje door.
3. Daarna gaat u linksaf onder het aquaduct door.
4. Na het aquaduct gaat u links het Morrapaed op.
5. U volgt dit pad langs de Morra richting Hemelum.
6. In Hemelum gaat het Morrapaed over in de Buorren.
7. Op het einde gaat u rechtsaf de Soal op.
8. U blijft de Soal volgen en deze gaat over in de Himmelumerdyk richting Warns.
9. In Warns gaat u rechtsaf de Buorren op.
10. U blijft rechtdoor gaan en de weg gaat over naar het Noard.
11. U gaat over de brug direct rechts de Ymedaam op.
12. U volgt deze weg langs het Johan Frisokanaal.
13. Vervolgens gaat u naar links en gaat de weg over in de Flait richting Molkwerum.
14. Op het einde van de weg gaat u rechtsaf de Stationswei op richting Koudum.
15. Deze weg gaat over in de Spoarleane.
16. In Koudum aangekomen gaat u de derde weg rechtsaf de Wjukslag in.
17. Dan neemt u de eerst weer rechts naar het Snoekeblêd.
18. En meteen de eerst links naar de Doerebout.
19. Op het einde van de Doerebout gaat u door op het Trochgeanpaed.
20. U volgt dit mooie pad langs het water.
21. Bij de t-splitsing gaat u rechtdoor het Poelspaed op lans het Jan Boerskanaal en het meer de Morra.
22. Op het einde van het pad gaat u onder het tunneltje door de Galamadammen op en u bent weer terug bij De Kuilart.

Wandelroute - rondje Morra

Terug naar omgeving overzicht